Konsultacje

WE pok. 129

Studia stacjonarne

Wtorek        1315 ÷ 1400

Czwartek        1000 ÷ 1215


Studia niestacjonarne

Brak


Rządnych wiedzy zapraszam na strony ZEW.

.....

Na zakupy polecam sieć hurtowni i sklepów elektrycznych Eltron, a bardziej leniwym -- zakupy w sklepie internetowym.

Lista Publikacji

1. Skibko Z.: Metody podziału kosztów wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w elektrociepłowniach. „Elektroenergetyka wybrane zagadnienia” Praca zbiorowa pod red. J. Niebrzydowskiego, 2001r. str. 107-116

2. Lejdy B., Skibko Z.: Dobór obciążalności prądowej długotrwałej przewodów. Elektrosystemy Nr 12, Grudzień 2002 r. str. 82-85

3. Lejdy B., Skibko Z.: Dobór obciążalności prądowej długotrwałej przewodów ułożonych wielowarstwowo. Elektrosystemy Nr 1, Styczeń 2003 r. str. 52-55

4. Lejdy B., Skibko Z.: Wpływ sposobu ułożenia przewodów na koszty inwestycyjne. Elektrosystemy Nr 10, Październik 2003r. str. 94-99

5. Skibko Z.: Komputerowe wyznaczanie współczynników zmniejszających obciążalność prądową długotrwałą przewodów ułożonych wielowarstwowo. Materiały konferencyjne V Ogólnopolskich Warsztatów Doktoranckich, Istebna-Zaolzie 2003r. str. 204-209

6. Skibko Z.: Obciążalność prądowa długotrwała przewodów ułożonych warstwowo. Elektrosystemy Nr 3, Marzec 2004r. str. str. 117-119

7. Lejdy B., Skibko Z.: Cieplna stała czasowa przewodów wielożyłowych ułożonych pojedynczo oraz w układzie wielowarstwowym. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa Nr 7, Lipiec 2004r. str. 36-42

8. Skibko Z.: Obciążalność prądowa przewodów ułożonych wielowarstwowo w zależności od charakteru obciążenia. Materiały konferencyjne VI Międzynarodowych Warsztatów Doktoranckich, Wisła 2004r. str. 161-166

9. Lejdy B., Skibko Z.: Cieplna stała czasowa przewodów wielożyłowych. Elektrosystemy Nr 2, Luty 2005r. str. 30-34

10. Lejdy B., Skibko Z.: Dopuszczalna jednosekundowa gęstość prądu przewodów ułożonych wielowarstwowo. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa Nr 7, Lipiec 2005r. str. 108-114

11. Skibko Z.: Obciążalność cieplna zwarciowa przewodów jednożyłowych. Materiały konferencyjne VII Międzynarodowych Warsztatów Doktoranckich, Wisła 2005r. str. 351-356

12. Skibko Z. Wpływ temperatury granicznej dopuszczalnej długotrwale i temperatury otoczenia na obciążalność prądową długotrwałą przewodów. Wiadomości Elektrotechniczne Nr 9, Wrzesień 2006r. str. 21-23

13. Lejdy B., Skibko Z.: Obciążalność prądowa długotrwała przewodów ułożonych w poziomym lub pionowym układzie wielowarstwowym. Elektrosystemy nr 8, Sierpień 2007r. str. 38-42

14. Skibko Z. Obciążalność prądowa długotrwała kabli ułożonych w ziemi, w świetle norm i przepisów. Wiadomości Elektrotechniczne Nr 9, Wrzesień 2006r. str. 77-79,86

15. Skibko Z.: Obciążalność prądowa przewodów ułożonych wielowarstwowo. Rozprawa Doktorska, Politechnika Białostocka, Maj 2008r.

16. Skibko Z.: Identyfikacja obciążalności prądowej długotrwałej przewodów wielożyłowych typu YDYżo. Elektrosystemy Nr 8, Sierpień 2008r. str. 44-47

17. Hołdyński G., Skibko Z.: Obciążalność prądowa długotrwała przewodów zasilających odbiorniki nieliniowe. Przegląd Elektrotechniczny Nr 3, Marzec 2009r. str. 70-74.

18. Skibko Z.: Analityczne metody wyznaczania obciążalności prądowej długotrwałej przewodów ułożonych wielowarstwowo. Przegląd Elektrotechniczny Nr 4, Kwiecień 2009r. str. 190-194

19. Hołdyński G., Skibko Z. Wahania napięcia w urządzeniach elektroenergetycznych. Wiadomości Elektrotechniczne Nr 4, Kwiecień 2009r. str. 18-20

20. Hołdyński G., Skibko Z. Zakłócenia wprowadzane do układów elektroenergetycznych przez odbiorniki nieliniowe. Wiadomości Elektrotechniczne Nr 4, Kwiecień 2009r. str. 24-29

21. Skibko Z. Obciążalność prądowa długotrwała obwodów złożonych z grup przewodów. Wiadomości Elektrotechniczne Nr 6, Czerwiec 2009r. str. 38-41

22. Lejdy B., Skibko Z.: Obciążalność prądowa długotrwała grup przewodów złożonych z przewodów o różnych przekrojach znamionowych żył. Elektro.info Nr 10, Październik 2009r. str. 60-62

23. Skibko Z.: Cieplna stała czasowa parametrem umożliwiającym pełne wykorzystanie obciążalności prądowej przewodu. Przegląd Elektrotechniczny Nr 10, Październik 2009r. str. 91-94

24. Hołdyński G., Skibko Z. Dynamiczne oddziaływanie elektrowni wiatrowych z generatorem asynchronicznym na wartość napięcia sieci zasilającej SN. Elektro.info Nr 12, Grudzień 2009r. str. 38-40

25. Lejdy B., Skibko Z.: Wyznaczanie wartości cieplnej stałej czasowej przewodów na podstawie pomiarów temperatury. Pomiary Automatyka Kontrola Nr 2, Luty 2010r. str. 143-145

26. Hołdyński G., Skibko Z. Badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych. Wiadomości Elektrotechniczne Nr 5, Maj 2010r. str. 40-43

27. Hołdyński G., Skibko Z. Problemy związane z eksploatacją transformatorów energetycznych zasilających odbiorniki nieliniowe. Wiadomości Elektrotechniczne Nr 5, Maj 2010r. str. 32-35

28. Hołdyński G., Skibko Z. Wpływ elektrowni wiatrowej z generatorem asynchronicznym na odkształcenie napięcia i prądu w sieci zasilającej SN. Elektro.info Nr 6, Czerwiec 2010r. str. 76-79

29. Hołdyński G., Skibko Z. Laboratorium sieci elektroenergetycznych. Skrypt, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010r. str. 211

30. Skibko Z.: Wpływ prądów przeciążeniowych na temperaturę przewodów ułożonych wielowarstwowo. Elektro.info Nr 3 Marzec 2011r. str. 86-88

31. Hołdyński G., Skibko Z.: Obowiązkowe wyposażenie nowoprojektowanych instalacji elektrycznych oraz wymagania stawiane tym urządzeniom. Wiadomości Elektrotechniczne Nr 5, Maj 2011r. str. 26-29

32. Hołdyński G., Skibko Z.: Wymiarowanie układów elektroenergetycznych zasilających odbiorniki nieliniowe. Wiadomości Elektrotechniczne Nr 5, Maj 2011r.str. 17-20

33. Hołdyński G., Skibko Z.: Analiza odkształceń prądów i napięć w terenowych sieciach elektroenergetycznych średniego napięcia. Przegląd Elektrotechniczny Nr 7, Lipiec 2011r. str. 130-135

34. Skibko Z.: Obciążalność prądowa przedłużaczy bębnowych. Elektro.info Nr 1-2 Styczeń-Luty 2012r. str. 40-42

35. Hołdyński G., Skibko Z., Skliński R.: Analiza asymetrii napięć w terenowych sieciach elektroenergetycznych średniego napięcia Wiadomości Elektrotechniczne Nr 5, Maj 2012r. str. 4-7

36. Skibko Z.: Przewody ochronne – wymagania i rzeczywistość Elektro.info Nr 5 Maj 2013r. str. 24-25

37. Hołdyński G., Skibko Z., Skliński R.: Analiza wpływu pracy elektrowni wiatrowych na asymetrię napięć w sieciach elektroenergetycznych średniego napięcia Wiadomości Elektrotechniczne Nr 5, Maj 2013r. str. 11-14

38. Hołdyński G., Skibko Z.: Wpływ sposobu pracy punktu neutralnego na asymetrię napięć w sieci elektroenergetycznej SN Przegląd Elektrotechniczny Nr 9, Wrzesień 2013r. str. 190-192

39. Skliński R., Hołdyński G., Skibko Z.: Kompensacja mocy biernej w nowoczesnych obiektach użyteczności publicznej Wiadomości Elektrotechniczne Nr 5, Maj 2014r. str. 30-33

40. Hołdyński G., Skibko Z.: Dobór przewodów i kabli zasilających budynki biurowe Elektro.info Nr 5, Maj 2014r. str. 36-39

41. Skibko Z.: Spadki napięć w instalacjach elektrycznych Elektro.info Nr 5, Maj 2014r. str. 52-53

42. Hołdyński G., Skibko Z.: Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego – odkształcenia prądu zasilającego Elektro.info Nr 9, Wrzesień 2014r. str. 76-84

43. Hołdyński G., Skibko Z.: Analiza zjawiska odkształceń prądów i napięć na przykładzie wybranego obiektu widowiskowego Elektro.info Nr 11, Listopad 2014r. str. 28-33

44. Hołdyński G., Skibko Z.: Parametry opisujące jakość energii elektrycznej Elektro.info Nr 12, Grudzień 2014r. str. 22-24

45. Wiśniewski R., Skibko Z.: Analiza dynamiczna zakłóceń występujących w sieci elektroenergetycznej Elektro.info Nr 1/2, styczeń/luty 2015r. str. 52-54

46. Hołdyński G., Skibko Z.: Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego – odkształcenia napięcia Elektro.info Nr 4, Kwiecień 2015r. str. 40-43

47. Hołdyński G., Skibko Z.: Kryteria techniczne przyłączania mikroinstalacji z odnawialnymi źródłami energii do sieci elektroenergetycznej Wiadomości Elektrotechniczne Nr 5, Maj 2015r. str. 13-15

48. Hołdyński G., Skibko Z.: Rozdzielnice niskiego napięcia - zasady budowy i eksploatacji Wiadomości Elektrotechniczne Nr 5, Maj 2015r. str. 36-39

49. Wiśniewski R., Skibko Z.: Kompensacja mocy biernej w obiektach przemysłowych Wiadomości Elektrotechniczne Nr 9, Wrzesień 2015r. str. 56-58

50. Skibko Z.: Techniczne i prawne możliwości przyłączania OZE do sieci elektroenergetycznej Elektro.info Nr 10, Październik 2015r. str. 86-89

51. Hołdyński G., Skibko Z.: Wpływ spadków napięć w liniach zasilających na pracę urządzeń elektrycznych. Cz. 1. Elektro.info Nr 4, Kwiecień 2016r. str. 82-84

52. Hołdyński G., Skibko Z.: Wpływ czynności łączeniowych w elektrowni wiatrowej na parametry sieci SN Wiadomości Elektrotechniczne Nr 5, Maj 2016r. str. 4-8

53. Hołdyński G., Skibko Z.: Problemy kompensacji mocy biernej w rozległych sieciach przemysłowych Wiadomości Elektrotechniczne Nr 5, Maj 2016r. str. 31-34

54. Hołdyński G., Skibko Z.: Wpływ spadków napięć w liniach zasilających na pracę urządzeń elektrycznych. Cz. 2. Elektro.info Nr 5, Maj 2016r. str. 82-84

49. Wiśniewski R., Skibko Z.: Kompensacja mocy biernej w obiektach przemysłowych Wiadomości Elektrotechniczne Nr 9, Wrzesień 2015r. str. 56-58

50. Skibko Z.: Techniczne i prawne możliwości przyłączania OZE do sieci elektroenergetycznej Elektro.info Nr 10, Październik 2015r. str. 86-89

51. Hołdyński G., Skibko Z.: Wpływ spadków napięć w liniach zasilających na pracę urządzeń elektrycznych. Cz. 1. Elektro.info Nr 4, Kwiecień 2016r. str. 82-84

52. Hołdyński G., Skibko Z.: Wpływ czynności łączeniowych w elektrowni wiatrowej na parametry sieci SN Wiadomości Elektrotechniczne Nr 5, Maj 2016r. str. 4-8

53. Hołdyński G., Skibko Z.: Problemy kompensacji mocy biernej w rozległych sieciach przemysłowych Wiadomości Elektrotechniczne Nr 5, Maj 2016r. str. 31-34

54. Hołdyński G., Skibko Z.: Wpływ spadków napięć w liniach zasilających na pracę urządzeń elektrycznych. Cz. 2. Elektro.info Nr 5, Maj 2016r. str. 70-72

55. Hołdyński G., Skibko Z.: Problemy kompensacji mocy biernej w nowoczesnych układach elektroenergetycznych. Elektro.info Nr 12, Grudzień 2016r. str. 64-67

56. Bożentowicz L., Jakubowski J., Mielniczek J., Rynkowski A., Skibko Z., Sulkowski M., Świerżewski M.: Poradnik montera elektryka T. 3. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2017, str. 743

57. Hołdyński G., Skibko Z.: Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 1). Elektro.info Nr 1-2, Styczeń - Luty 2017r. str. 56-58

58. Hołdyński G., Skibko Z.: Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 2). Elektro.info Nr 4, kwiecień 2017r. str. 88-90

59. Hołdyński G., Skibko Z.: Możliwości ograniczenia strat mocy w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia Wiadomości Elektrotechniczne Nr 5, Maj 2017r. str. 7-9

60. Hołdyński G., Skibko Z.: Ograniczanie strat mocy w układach zasilających przez filtrację wyższych harmonicznych Wiadomości Elektrotechniczne Nr 5, Maj 2017r. str. 10-13

61. Skibko Z., Kuczyński K.: Rozdzielnice SN w inteligentnych sieciach (smart grids). Elektro.info Nr 7/8, lipiec-sierpień 2017r. str. 53-54

62. Hołdyński G., Skibko Z.: Kompensacja mocy biernej - zagadnienia wybrane. Cz. 1: Odbiorniki i źródła mocy biernej Elektro.info Nr 9, wrzesień 2017r. str. 110-111

63. Skibko Z., Wiśniewski R.: Zdalny system monitorowania jakości energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych na przykładzie systemu WinPQ. Wiadomości Elektrotechniczne Nr 9, Wrzesień 2017r. str. 55-58

64. Hołdyński G., Skibko Z.: Kompensacja mocy biernej - zagadnienia wybrane. Cz. 2: Odbiorniki i źródła mocy biernej Elektro.info Nr 10, październik 2017r. str. 46-47

65. Hołdyński G., Skibko Z.: Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne. Cz. 1 Elektro.info Nr 12, grudzień 2017r. str. 22-23

66. Hołdyński G., Skibko Z.: Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne - przykład praktyczny. Cz. 2 Elektro.info Nr 1-2, styczeń-luty 2018r. str. 52-54

67. Hołdyński G., Skibko Z., Wiśniewski R.: Zastosowanie filtrów aktywnych w sieciach przemysłowych. Wiadomości Elektrotechniczne nr 5 maj 2018r. str. 8-11

68. Hołdyński G., Skibko Z.: Kompensacja mocy biernej w układach SN zasilających elektrownie wiatrowe. Elektro.info Nr 5, maj 2018r. str. 82-86

69. Hołdyński G., Skibko Z.: Kompensacja mocy biernej układów z asymetrią prądową. Elektro.info Nr 10, październik 2018r. str. 64-66

Stronę wykonał dr inż. Zbigniew Skibko. Wszelkie prawa zastrzeżone.