Konsultacje

WE pok. 129

Studia stacjonarne

Wtorek        1315 ÷ 1400

Czwartek        1000 ÷ 1215


Studia niestacjonarne

Brak


Rządnych wiedzy zapraszam na strony ZEW.

.....

Na zakupy polecam sieć hurtowni i sklepów elektrycznych Eltron, a bardziej leniwym -- zakupy w sklepie internetowym.

O mnie

Jestem pracownikiem naukowo - dydaktycznym Zakładu Elektroenergetyki, Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

Podstawowym kierunkiem moich zainteresowań naukowych jest obciążalność torów prądowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obciążalność prądową prądowa przewodów wielożyłowych ułożonych w kilku stykających się ze sobą warstwach, w zależności od charakteru ich obciążenia (obciążenie długotrwałe, dorywcze lub przerywane). Jednym z rezultatów moich badań jest autorski program komputerowy Doprąd, służący do wyznaczania obciążalności prądowej przewodów pięciożyłowych typu YDYżo, w zależności od sposobu ich ułożenia, temperatury obliczeniowej otoczenia jak również charakteru ich obciążenia.

Interesuję się również wpływem przyłączenia niekonwencjonalnych źródeł energii (elektrowni wiatrowych, biogazowych) na sieć dystrybucyjną średniego napięcia.

Ponadto prowadzę zajęcia dydaktyczne związane przede wszystkim z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi, zarówno ze studentami Wydziału Elektrycznego PB jak i wydziałów nieelektrycznych Uczelni.

Stronę wykonał dr inż. Zbigniew Skibko. Wszelkie prawa zastrzeżone.